Kategorie
Terrealte

Współpraca

Agencje reklamowe, jak wielkie i jak prężne by nie były, w dzisiejszych czasach nie są już w stanie samodzielnie realizować wszystkich wymagań i zleceń, które podsuną im klienci. Albo inaczej – może – a nawet na pewno – przy jakimś tam wysiłku organizacyjnym byłyby w stanie te rozmaite życzenia klienta urzeczywistniać, tym niemniej jednak, nie zawsze im się to kalkuluje. Nie kalkuluje im się to zazwyczaj ani z organizacyjnego punktu widzenia, ani finansowego.

W związku z tym nie jest sprawą wcale rzadką, gdy przy szeroko zakrojonym projekcie agencja reklamowa posiłkuje się mniejszymi podmiotami, czyli, innymi słowy, niektóre elementy zlecenia zleca na zewnątrz. Może się zdarzyć, że raz na rok jakiejś agencji przyjdzie przygotować materiał reklamowy w postaci filmu, co nie byłoby poza możliwościami tej agencji, ale nie warto jej utrzymywać specjalistów od tego tematu, stąd zleca wykonanie tego materiału zajmującemu się tym na co dzień studio filmowemu. Albo inna agencja ma przygotować oklejenie floty samochodowej jakiejś firmy – wówczas zleca to na przykład oklejanie samochodów Poznań i wszyscy są zadowoleni.