Kategorie
Terrealte

Historia euro

Od 1999 roku zaczęła funkcjonować unia walutowa obejmująca 11 krajów Unii Europejskiej. Wprowadzenie wspólnej waluty było ostatnim etapem integracji, która rozpoczęła się już w latach 50. ubiegłego wieku. Początkiem było powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1958 roku.

W 1992 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza została przekształcona we Wspólnotę Europejską, a ta razem z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej stworzyła Unię Europejską. Przyjęcie euro wymaga wyrażenia takiej woli, ale też spełnienia szeregu warunków. Warunkiem takim przykładowo jest to, że inflacja w takim kraju nie może być wyższa niż o 1,5%. średniej stopy inflacji w trzech krajach Unii Europejskiej, gdzie inflacja była najniższa, a deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB. Początkowe 11 krajów nie obejmowało Wielkiej Brytanii i Danii, które nie wyraziły takiej chęci oraz Szwecji oraz Grecji, które nie spełniały warunków. Od tego czasu strefa została poszerzana czterokrotnie. Prawdopodobnie również w Polsce nie będzie musiał być ustalany kurs euro, jednak jest to kwestia dość nieokreślonej przyszłości.